OK
title-leftرنگ پودری (رنگ الکترواستاتیک) : title-right
bg-corner
 

                                    

واحد رنگ پودری (الکترواستاتیک)  :
                                                           

   خدمات بخش رنگ به صورت خط تمام اتوماتیک پودری الکترواستاتیک و
 مطابق با استاندارد های   DIN  53151  , ISO 2409ارائه می گردد. 


در این واحد امکان پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک کلیه محصولات فلزی خودرو و صنعتی با کیفیت بالا و بر حسب سفارش مشتریان ارایه می گردد.

این واحد بطور مستمر بر اساس تست های مختلف ادواری و منطبق با استاندارد های مرتبط تحت کنترل و پایش خدمات در جهت بهبود مستمر کیفیت می باشد. 

 

                   

 

 

 
bg-corner