OK
title-leftواحد تولید title-right
bg-corner
واحـد تـولید :


              این واحد با استفاده از دستگاههای پرس و دیگر ماشین آلات و تجهیزات جدید که در سالنهای مجزا جانمایی شده اند،

  تولید قطعات در اندازه های G1 تا G5 را در دستور کار دارد.
  

این واحد بر اساس  برنامه تولید و زمانبندی  مورد نظر مشتریان ، در سالنهای مجزا مراحل برش ورق اولیه ،تولید ،مونتاژ و رنگ را پیگیری و جهت ارسال تحویل واحد انبار می نماید.

 


در حال حاضر ظرفیت تولید گروه صنعتی لک  15000 تن از انواع قطعات فلزی خودرو ، موتور سیکلت و صنعتی  می باشد .   

bg-corner