OK
title-leftفنی و مهندسی title-right
bg-corner
 واحد فنی و مهندسی 

                                                                                                                          

                       

واحد فنی مهندسی گروه صنعتی لک ، شامل بخش های تحقیق و توسعه ، مهندسی ساخت ، مهندسی فرآیند و تعمیر و نگهداری با استفاده از نرم افزارهای مهندسی و طراحی مانند : CATIA ، AUTOFORM و آنالیز المان محدود ABAQUS و نرم افزارهای گرافیکی مانند : 3D studio و نرم افزارهای ماشین کاری CNC    همانند Power Mill با توانایی طراحی ، نمونه سازی و ساخت هرگونه قطعه فلزی که به سفارش مشتریان به گروه ارجاع گردیده را دارد .

این واحد کلیه ابزارهای لازم جهت قطعات G1  الی G5 را اعم از قالب ، فیکسچر های تولیدی و کنترلی را طراحی،ساخته و در اختیار واحدهای تولیدی و کنترلی گروه قرار می دهد .


                 ارتباط موثر این واحد با مشتریان در طول سالها باعث گردیده تا اطمینان لازم از حصول نتیجه مورد نظر در ارجاع سفارش به گروه صنعتی لک وجود داشته و روز به روز افزون تر گردد .


                                                                                                                                                                                                                                  

bg-corner