OK
title-leftواحد برشکاری title-right
bg-corner


 واحد برشکاری 


    این واحد با استفاده از یک دکویلر پیشرفته که ساخت کشور ایتالیا می باشد؛تبدیل کویل به ورق شیت را جهت استفاده در مراحل تولید بعهده دارد.                                                                    

 

 

 

.

                  

.                                                                                                                                                                                               

bg-corner