OK
title-leftآبکاری title-right
bg-corner
:واحد آبکاری

واحدآبکاری (نیکل-کروم) در فضایی حدود 2000 متر مربع در سال 1392 بر اساس آخرین طرحها و روشهای نوین ، طراحی و راه اندازی گردیده است

در حال حاضر این واحد با استفاده از بهترین مواد و افزودنی ها ، قادر است قطعات خودرو و موتور سیکلت به طول 1700 در 30 سانتیمتر را آبکاری نماید


bg-corner